Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés

Beszámoló az Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány 2011. évi tevékenységéről, az alapszabályban meghatározott célok alapján.

2011-ben folytattuk a megkezdett feladatokat. Már év elején látható volt, hogy az új jogszabályi előírások következményeként (kutyák egyedi chippel történő megjelölése) ugrásszerűen megnőtt a kóbor állatok száma.  A megnövekedett létszám elhelyezése, gondozása hatalmas terhet jelentett a menhely számára.

Januárt a már megszokott, szilveszter után nagy létszámban beérkező állatok jellemezték, illetve a gyors hazaadások, hiszen a legtöbb beérkező állat a szilveszteri hangoskodástól futott világgá, és keresték őket a gazdák. Dolgoztunk együtt a tűzoltókkal is, jeges vízből is kellett állatot menteni.

Felnőtt korú önkénteseink mellett, február hónapban elindítottuk a középiskolák tanulói számára az önkéntes programot. E program ideje alatt a gyermekek felnőttek felügyelete mellett hétvégente önkéntes tevékenységet végeztek a menhelyen. Nem csak sétáltattak, és játszottak az állatokkal, hanem részt vettek a kennelek takarításában, javítási munkálatokban, a menhely környezetének gondozásában, a terület tisztításában, és a növények nevelésében is. A program segítségével nem csak az elméleti oktatás anyagát sajátították el a tanulók, hanem megtapasztalták az állattartással járó feladatokat, és ezáltal felnőtt korukra a felelős állattartók csoportját fogják képviselni.

Március elején adtuk örökbe a 100. kutyánkat. Nagyon jól indult az év. Március-április hónapba meghirdettük az ivartalanítási akciót, melynek során az állatok tulajdonosai kedvezményesen vehették igénybe az orvosi szolgáltatást, az ASKA támogatta a műtéteket. Ezzel is szerettük volna elérni, hogy minél nagyobb létszámban legyenek ivartalanított állatok, hiszen a feleslegesnek ítélt szaporulat az, mely utcára kerül, veszélyeztetve az embereket, illetve saját életét.

Áprilisban egy autóba bezárt kiscica kimentése kapcsán kerültük a médiák kereszttüzébe.

Májustól a megkezdett oktatási programra folyamatosan jelentkeztek új, és visszatérő csoportok. Az állategészségügy rejtelmeit állatorvos irányításával ismerték meg a fiatalok. Például az óvodás csoportok meghallgathatták az állatok szívverését, megnézhették a lázmérést, esetleg egy-egy oltás beadását. Idősebb gyermekek tanulmányozhatták a röntgen felvételeket, megismerték az állatok anatómiáját. A nagyobbak lehetőséget kaptak egy-egy műtét megtekintésére. A pozitív hatás egyértelmű volt.  Minden csoport megismerkedett 1-1 állatbefogóval, aki bemutatta az általa  használt befogó eszközöket, amiket a gyermekek ki is próbálhattak.

A nyár közeledtével a vadállatok is egyre többször szorultak segítségre. Májusba volt kalandunk őzikével, réce családdal, és kígyókkal.

Júniustól megkezdődött országjáró programunk. Az Alpha-zoo támogatásával hat különböző helyszínen találkoztunk az érdeklődőkkel, hogy közelebbről is megismerjék munkánkat, illetve a velünk együtt utazó védenceinket.  Ebben a hónapban részt vettünk a terápiás kutyákkal foglalkozó konferencián.

Júliusban ismét gondoztunk őzikét is kutyáink mellett. És ekkor elkészült autóinkra az új szép színes ponyva is.

Augusztusban és szeptemberben a napi feladatok mellett a fő programunk a telep karbantartása, építése volt. Ekkor készültek el az új kennelek, és az új aljzat. De természetesen a munkálatok mellett részt vettünk a székesfehérvári Lecsófesztiválon is. Szeptemberben megkezdtük a gazdakereső filmek folyamatos készítését, és elindítottuk a virtuális örökbefogadó programot.

Októberben az állatok világnapját ünnepeltük, mely városi rendezvénnyé nőtte ki magát. Az elmúlt évek egyik legnagyobb rendezvénye jött létre ekkor, melynek zárásaként, az állatok jogiért szervezett fáklyás felvonulást Maszatka, egyik kis gondozottunk vezette. Állatok világnapi fotópályázatunk nagy sikert aratott. A hónap közepén örökbefogadó napot tartottunk. Ahogy az eddigi években, 2011-ben is védőoltással láttuk el a Székesfehérváron élő hajléktalan emberek kutyáit, és egész évben biztosítottuk az állatok számára baj esetén az orvosi ellátást.

Novemberben az önkéntes csapat segítségével folytattuk a karbantartó, javító munkálatokat.

Decemberben a Mikulástól kutyaházak érkeztek hozzánk, majd karácsonyi rendezvényünkre ismét újabb 31 kutyaház érkezett. A „Kéklámpások” is rengeteg adományt gyűjtöttek számunkra, így év végére minden kennelbe szigetelt kutyaház kerülhetett.  Pályázati támogatásból ingyenes chippezési akciót szerveztünk a székesfehérvári kutyatartók számára.

A pályázati támogatásokat telepünk zökkenő mentes fenntartásához, illetve a korszerűsítésre fordítottuk. Pártoló tagságunk szervezésében egész évben érkeztek a természetbeni adományok. Önkéntes csapatunk segítségével a hétvégi sétáltató programok mellett megkezdődött az állatok képzése is.

2011-ben 1499 kutyát gondoztunk. 116 kutyán végeztünk életmentő beavatkozást, 62 kutyát ivartalanítottunk. 213 kutyát kellett kezelni kisebb sérülésekkel, betegségekkel. A menhelyen élő állatok mindegyike két féle fertőző betegségek elleni védőoltást, veszettség elleni védőoltást, és féreghajtót kapott, gazdához kerülésük esetén chippel láttuk el őket.

A közhasznú szervezet képviselője, vezető tisztségviselői pénzbeli juttatásban nem részesültek, tevékenységüket társadalmi munkában végezték.

Cég neve: ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLAKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY
Cég székhelye: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
Cégjegyzék száma:  Pk. 63.559/2002/4. sz.

Egyszerüsített éves beszámoló a 2011.üzleti évről

Keltezés: Székesfehérvár, 2012.május 23.

Statisztikai számjel vagy adószám : 18494644-2-07      
         
Az egyéb szervezet megnevezése: ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT
                                                             KÖZHASZNÚ SZERVEZET      
Az egyéb szervezet címe:8000 SZÉKESFEHÉRVÁR,HOMOKSOR 7.      
         
         
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 
       
       
 
         
        adatok E Ft-ban
sor-szám a tétel megnevezése előző év előző év(ek) helyesbítései tárgyév
a b c d e
1.  A Befektetett eszközök (2-5. sorok)                              –                                 –                                               –   
2.  I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                                –   
3.  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK      
4.  III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                              –                                                 –   
5.  IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE                              –                                                 –   
6.  Forgóeszközök (7-10. sorok)                       1 542                                 –                                       1 806   
7.  I. KÉSZLETEK      
8.  II. KÖVETELÉSEK                       1 145                                         1 154   
9.  III. ÉRTÉKPAPÍROK      
10.  IV. PÉNZESZKÖZÖK                          397                                            652   
11.  C. Aktív időbeli elhatárolások                                         3 213   
12.  ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. +6. +11. sor)                       1 542                                 –                                       5 019   
13.  D. Saját tőke (14. -19. sorok) –                    1 689                                 –    –                                  1 576   
14.  I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE                       1 000                                         1 000   
15.  II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY –                       990      –                                  2 689   
16.  III. LEKÖTÖTT TARTALÉK      
17.  IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                              –       
18.  V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL –                    1 699                                            113   
19.  VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL      
20.  E. Céltartalékok      
21.  F. Kötelezettségek (22 -23. sorok)                       3 231                                 –                                       6 595   
22.  I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK      
23.  II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                       3 231                                         6 595   
24.  G. Passzív időbeli elhatárolások      
25.  FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN                                                                                                                        (13. -20. +21. +24. sor)                       1 542                                 –                                       5 019   
         
Keltezés:Székesfehérvár, 2012. május 23.      
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18494644-2-07    
Az egyéb szervezet megnevezése: ALPHA SEGÍTŐ KÉZ ÁLLATKÓRHÁZI ALAPÍTVÁNY AZ ELHAGYOTT ÉS BETEG ÁLLATOKÉRT KÖZHASZNÚ SZERVEZET
       
   
     
 
 
Az egyéb szervezet címe: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HOMOKSOR 7.      
                                                             KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
         
sor-szám A tétel megnevezése helyesbítései Elöző év Tárgyév
 
1. A. Az összes közhasznú tev.bevétele (1+2+3+4+5)                            4 513                             6 333   
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás                              4 056                              5 701   
3. támogatások                            1 038                             2 527   
4. központi költségvetésből    
5. helyi önkörmányzattól    
6. társadalombiztosításból    
7. egyéb, ebből 1 %                            3 018                             3 174   
8. 2.Pályázati úton elnyert  támogatás                                  455                                630   
9. 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel    
10. 4. Tagdíjból származó bevétel    
11. 5. Kamatbevétel                                     2                                     2   
12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele    
13. C. Összes bevétel (A+B)                            4 513                             6 333   
14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)                            6 212                             6 220   
15. 1. Anyagi jellegű ráfordítások                              6 212                              5 981   
16. 2. Személyi jellegű ráfordítások                                221   
17. 3. Értékcsökkenési leírás    
18. 4. Egyéb ráfordítás    
19. 5. Pénzügyi műveletek                                   18   
20. 6. Rendkívüli ráfordítások    
21. E.Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)                                     –                                      –   
22. 1. Anyagjellegű ráfordítások    
23. 2. Személyi jellegű ráfordítások    
24. 3. Értékcsökkenési leírás    
25. 4. Egyéb ráfordítás    
26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai    
27. 6. Rendkívüli ráfordítások    
28. F. Összes ráfordítás (D+E)                            6 212   

                         6 220 

29. G. Adózás előtti eredmény (B-E) 0 0
30. H. Adófizetési kötelezettség  0 0
31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0
32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) –                          1 699                                113   

Köszönjük a feliratkozást!